Логотип
ДАСУ «21 нче шәhәр
сырхауханәсе»

Казан ш., Р.Зорге ур., 103 йорт,

Call-центр (Регистратура)

8 (843) 528-09-69

Эш вакыты: 08:00 - 20:00

         Хатын-кыз консултациясе

8 (843) 237-76-64
Түләүле хезмәтләр бүлеге
8 (843) 237-75-74

Белешмәләр өчен телефоннар

Логотип

Call-центр

8 (843) 528-09-69

Хатын-кызлар консультациясе

8 (843) 237-76-64

Түләүле хезмәтләр

8 (843) 237-75-74

Баш табибның кабул итү бүлмәсе

8 (843) 237-76-58

E-mail адрес

Mz.Gorpol21@tatar.ru

Адресы

420139, Казан шәһәре, Рихарде Зорге ур., 103 йорт

Карта